Bli stödmedlem

Som stödmedlem bidrar du till föreningens fortsatta existens, vilket är en förutsättning för att bastun ska kunna hålla öppet för allmänheten.

En stödmedlem har ej tillträde till föreningens medlemsbad och övriga medlemsaktiviteter, men du får vara med på föreningens årsmöten.

Önskar du bli stödmedlem så betalar du in 150kr/år till vårt plusgiro eller Swish (ange för- och efternamn):
Plusgiro: 85 05 91 9
Swish: 123 43 899 95