Medlemskap

Obs! det krävs inget medlemskap för att basta under ordinarie öppetidet.

Klicka här för att komma till medlemsansökan >>

Att bli medlem
Till medlem i föreningen kan väljas envar kvinna eller man, som regelbundet badar på föreningens ordinarie badplats. Inval sker genom beslut av styrelsen efter skriftlig ansökan eller förslag från  en av föreningens medlemmar.

Värden som medlem
Förutom att du bidrar till föreningens fortsatta existen (vilket är en förutsättning för att bastun ska kunna hålla öppet för allmänheten), får du som medlem möjlighet att delta på föreningens olika evenemang, exempelvis regelbundna medlemsbad, den traditionella skaldjursfesten och julfesten.

 Föreningen består i dag av ca 65 medlemmar.

Föreningen Isbjörnarna är en kamratförening med mottot ”Bastubad är bästa bad”. Föreningen verkar i denna anda och ordnar dessutom aktiviteter till medlemmarnas nöje och uppbyggelse.

För ytterligare information, kontakta Isbjörnarna här >>.

Medlemsavgift
Medlem har att årligen erlägga en medlemsavgift, vars storlek under det löpande kalenderåret bestäms av allmänt föreningsmöte samlat till ordinarie årsmöte.

Medlemsavgift 350 SEK/år
Betalas till Föreningen Isbjörnarnas PG:  85 05 91–9 eller Swish 123 43 899 95

Hantering av personuppgifter
När du blir/är medlem i Föreningen Isbjörnarna behöver föreningen hantera en del uppgifter om dig. Det gäller namn, adress, telefon och e-post. I medlemsregistret lagrar vi uppgifterna för att kunna adminsitrera medlemsavgifterna och för att lättare kunna skicka ut information som rör föreningen. När du lämnar föreningen stryks du ur medlemsregistret.