Frågor rörande bokning av bastubad

Alla frågor rörande bokning eller avbokning av bastubad svarar vår bastuvärd Dawond på via telefon
073-624 44 01.