Frågor rörande bokning av bastubad

Alla frågor rörande bokning eller avbokning av bastubad svarar vår bastuvärd via telefon
070 098 32 99.