Kul att du vill bli medlem!

Till medlem i föreningen kan väljas envar kvinna eller man, som regelbundet badar på föreningens ordinarie badplats. Inval sker genom beslut av styrelsen efter skriftlig ansökan och förslag från minst en av föreningens medlemmar.

Blankett för ansökan >>

Innan du ansöker om medlemskap behöver du referenser/rekommendationer från nuvarande medlemmar. Om du inte har det, rekommenderar vi att du först börjar basta regelbundet och tar kontakt med oss medlemmar för att få referenser.

Vad kostar ett medlemskap?
350 kr per år.

Kan man basta utan att vara medlem?

Ja det går bra, men då går du miste om fördelarna med ett medlemskap.
Läs mer om medlemskap här >>

Fler frågor med svar här >>

Fick du inte svar på din fråga?

Obs! Detta är inte ett formulär för medlemsansökan.
Skick in din fråga här:

Ditt namn
Din fråga